Albert Ellis' irrationelle idéer

Albert Ellis' irrationelle idéer

Sidste ændring: 15 august, 2017

Hvor mange gange har en fejlagtig tanke ført os til uønskede situationer? Tanker kan have en stærk indflydelse på os. De beslutter, at du vil tænke. Den endelige beslutning findes i os.

Albert Ellis var en af grundlæggerne af kognitiv psykologi. Han begyndte at udvikle sin terapi i 1962 og gav den navnet ”rationel følelsesmæssig adfærdsterapi” (REBT). Ellis mente, at et stort antal psykologiske problemer skyldes mønstre af irrationelle tanker.

Ellis fokuserede sin teori på idéen om, at ”Mennesker ikke ændres af fakta, men af hvad de mener om fakta.” i ordene af den græske stoiske filosof Epictetus. Derfor kan vi sige, at ”REBT” er en del af den følgende hypotese:

Det er ikke begivenheder (A), som skaber følelsesmæssige stadier (C), men måden hvorpå de tolkes (B). Derfor, hvis vi er i stand til at ændre vores mentale skemaer, altså vores tankemønstre, vil vi være i stand til at skabe følelsesmæssige tilstande, som er mindre smertefulde, mere positive og svarende til virkeligheden.

Irrationelle idéer

Så Ellis nedskrev en række irrationelle tanker og grupperede dem ned til 11 basale irrationelle idéer, som vi kan referere, som følger:

 1. “Jeg har brug for kærlighed og bekræftelse fra dem omkring mig” eller “Jeg skal elskes og have godkendelse fra alle vigtige personer omkring mig.”
 2. “For at være af betydning, skal jeg opnå noget” eller “hvis jeg er en værdifuld person, må jeg altid være kompetent, tilstrækkelig og i stand til alt det, jeg gerne vil gøre.”
 3. “Dårlige mennesker skal straffes for deres dårlige handlinger.”
 4. “Det er frygteligt og en katastrofe, at tingene ikke er, ikke går på den måde eller ikke ender på den måde, som jeg ønsker.”
 5. “Menneskelig ulykkelighed ligger i eksterne årsager, og jeg kan ikke gøre noget, eller næsten ikke noget, for at undgå smerte og lidelse, som dette forårsager i mig.”
 6. “Jeg skal konstant udtænke det værst mulige resultat.”
 7. “Det er lettere at undgå at møde sine ansvar og problemer i livet.”
 8. “Vi må have en stærkere person at stole på.”
 9. “Min fortid beslutter min nutid og fremtid.”
 10. “Jeg må konstant bekymre mig om andre menneskers problemer.”
 11. “Hvert et problem har en rigtig løsning, og det er en katastrofe, hvis jeg ikke finder den.”

Disse grundlæggende irrationelle idéer indeholder tre basale begreber, hvor personer forlanger absolut karakter i dem selv, andre og verden.

 1. Jeg må handle rigtigt, og jeg skal opnå anerkendelse gennem dem måde, jeg handler på.
 2. Alle må opføre sig på en behagelig, hensynsfuld og retfærdig måde overfor mig; hvis de ikke gør det, er de foragtelige og skal straffes.
 3. Livsbetingelser skal være gode og lette, så jeg kan opnå stort set alt, jeg vil, uden stor indsats eller ubehag.

Men ikke alting er irrationelt…

På den anden side af mønten kan vi finde de rationelle tilgange til hver af de udsagn, der er præsenteret foroven. Rationelle udsagn har det med at være mere fleksible og ikke placere forhindringer på vores vej, samt undgå at skabe så intens stress, som irrationelle meninger gør.

Jeg ønsker, at du selv finder en rationel tilgang til dem præsenteret af Ellis, eller hvis du har lidt fritid, så reflekter over dit eget liv og lav en liste over de irrationelle tanker der giver dig ubehag, og i en anden kolonne kan du skrive en alternativ måde at tænke på. På denne måde kan du begynde at binde knuderne op og opnå nye veje mod sindsro.

Billeder af Francisco Rodríguez

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.