8 kendetegn ved modstandsdygtige personer

8 kendetegn ved modstandsdygtige personer

Sidste ændring: 01 maj, 2017

Den schweiziske forfatter, Herman Hesse, skrev engang, “Blød er stærkere end hård; vand er stærkere end sten, kærlighed er stærkere end vold.” Hvorfor skulle han tro, at noget blødt viser sig at være stærkere eller hårdere end noget, som virker stift? Hvis vi omhyggeligt analyserer dette citat, så kan vi se, at han talte om at være modstandsdygtig.

Modstandsdygtighed er evnen, som vi alle har til at tilpasse os og håndtere vanskelige situationer. Det er et begreb, som er velkendt indenfor psykologien, men sjældent undersøgt af mennesker generelt.

Modstandsdygtighed er et værktøj, som alle levende væsener har til rådighed, men på forskellige måder. Det er nøglen til at håndtere og overleve de svære tider. Det er den vidunderlige tilpasning, som lader vores “følelsesmæssige reb” blive strakt ud, men aldrig blive revet over.

Det virker dog som om, at der er mennesker, som synes det er mindre svært at stå imod i svære tider. Eller måske er indsatsen den samme, men attituden, de har, er anderledes.

Modstandsdygtighed er en del af en kompleks mekanisme, som er påvirket af mange andre faktorer. Det kan for eksempel være den attitude vi har overfor et problem. Måske på grund af dette så virker nogle mennesker til at gå ind til ubehagelige situationer med en anderledes attitude. Måske også med mere ynde.

I flere moderne undersøgelser af psykologi var konklusionen, at dette er kendetegnene ved modstandsdygtige personer:

1. De er i stand til at indse årsagen bag deres problemer

Modstandsdygtige mennesker bruger de strategier, som er nødvendige for at kunne forebygge, at en problematisk situation opstår. Dette indebærer også selv-analyse. Det er nogle gange ansporet af en  konflikt, som ikke kommer fra det ydre, men det indre.

2. De ved, hvordan de skal håndtere deres følelser

Modstandsdygtige mennesker ved, hvordan de kan håndtere sit sind, da alle tanker kommer derfra. Vi tænker, og så føler vi. Modstandsdygtige mennesker kontrollerer sine tanker, så de ikke bliver overvældede af dem, som er negativt ladede.

3. De forbliver rolige i stressede situationer

Vi går alle igennem svære tider gennem vores liv, og det er vigtigt at vide, hvordan man forbliver rolig, når de kommer. Modstandsdygtige personer er i stand til at forblive fokuserede og rolige. Især i kaotiske og forvirrende situationer.

4. De er realistiske

Der har været en masse (negativ) snak omkring optimisme. Det har skabt den globale idé om, at det at være positiv indebærer at afvise visse aspekter i livet. Aspekter, som er uundgåelige og tilstedeværende i mange folks liv.

At være realistisk, men altid at håbe på det bedste, er den bedste måde at beskrive optimismen ved modstandsdygtige mennesker på.

5. De stoler på sig selv

Modstandsdygtige mennesker har troen på sit værd og evne til at overkomme modstand. Det, som vi siger, ender med at forme vores virkelighed. Så hvis vi ikke tror, at vi kan overkomme en forhindring, så kan vi selvfølgelig heller ikke.

6. De er empatiske

Mennesker med større evne til at adressere problemer på den rette måde aflæser følelser hos folk omkring sig. Sådan kan de forstå, hvad der sker, og handler efter det.

7. De er i stand til at motivere sig selv

Ikke alle er ens. Visse udfordringer motiverer os, og andre er muligheder for forandring.

Modstandsdygtige mennesker ved, hvordan man søger nye glæder i livet. De er altid meget motiverede og i stand til at opdage og trække positive ting ind i deres liv.

8. De spørger ikke hvorfor, de spørger hvordan

Der er et hovedtræk hos mennesker, som nemt knækker sammen, når de står overfor et problem. Det er, at de er drevet af tanker af skam. De er konstant i tvivl om, hvorfor den fortvivlede situation er sket for netop dem.

De fokuserer på ‘hvorfor’, i modsætning til modstandsdygtige mennesker. De bruger nemlig deres energi på at forstå, hvordan de kan håndtere eller komme ud af situationen. 

Hvis du, efter at have læst om disse kendetegn ved modstandsdygtige mennesker, stadig ikke tror, at du er én af dem, så bør du indse noget. Og det er, at modstandsdygtighed er tilstede i alle mennesker. 

Der er en forskel på dem, som er mere modstandsdygtige, og dem som er i mindre grad. Den findes måske i nøgleaspekterne af, hvordan personen er,  og hvordan de sætter det i værk.

Hvis du begynder at se tingene fra et nyt perspektiv, så vil dine problemer virke mindre dramatiske. De vil virke mere som udfordringer, hvilket du efter omstændighederne måske vil sætte pris på.

Hvad er nøglen? Din vilje til at forandre dig selv. 


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.