12 citater fra den anerkendte lingvist, Noam Chomsky

12 citater fra den anerkendte lingvist, Noam Chomsky

Sidste ændring: 08 august, 2017

Noam Chomsky, født i 1918 i Philadelphia, er en lingvistikprofessor ved MIT (Teknologisk institut i Massachusetts). Han er en af de mest prominente lingvister i det tyvende århundrede. 

Hans bidrag til lingvistikfeltet har været fundamentalt for udviklingen af computervidenskab. Hans PhD. afhandling var tilegnet transformerende analyse, hvorefter han blev en del af fakultetet på MIT.

“Hvis man antager, at der ikke er noget håb, så sikrer man, at der ikke er noget håb. Hvis man antager, at der er en instinktiv søgen efter frihed, at der er muligheder for at ændre ting, så er der en mulighed for, at man kan bidrage til en bedre verden.”

-Noam Chomsky-

For nogenlunde at forstå den enorme indflydelse af denne store tænker, så bliver vi nødt til at kunne forstå hans revolutionære teori. Eksistensen af et universelt grammatisk system som en del af den menneskelige, genetiske arv. 

Efter Chomskys mening er vi alle udstyrede fra fødslen med et mønster, hvorfra de eksisterende sprog tilpasser sig. Denne konklusion fik ham til at bryde med datidens psykologiske tendenser, såsom funktionalisme og behaviorisme, i forhold til læren om sprog.

Udover dette er Chomsky kendt for at være en fremstående politisk aktivist og en flittig skribent om andre emner.

For at komme tættere på de indre tandhjul af denne store teoretikers sind, så giver vi dig her nogle af hans offentlige citater og tanker. Vi mener, de har en signifikant, filosofisk værdi. 

12 citater af Noam Chomsky

 1. “Den basale idé, som løber lige igennem den moderne historie og moderne liberalisme, er, at offentligheden skal marginaliseres. Den generelle offentlighed ses som intet andet end ignorante og geskæftige, en forvirret flok.”
 2.  “Vi burde ikke lede efter helte, vi burde lede efter gode idéer.” 
 3. “Gang efter gang ser vi, at konformitet er den nemme udgang og vejen til privilegier og prestige. At skille sig ud fra mængden har personlige omkostninger.”
 4. “Dette har jeg altid anset for at være essensen af anarkisme: overbevisningen om, at byrden af sandheden skal placeres på autoriteten, og at den burde fjernes, hvis den ikke lever op til denne byrde.”

 5. “Kapitalisme er et system, hvor de centrale, sociale institutioner i princippet er under enevældig kontrol. Så en korporation eller industri er, hvis vi tænker i politiske termer, fascistisk; altså, der er en stram kontrol i toppen, og fuldstændig lydighed er nødvendig på alle niveauer – der er ikke meget forhandlen, ikke meget at give af. Men linjen af autoritet er fuldstændig ligefrem. Ligesom jeg er modstander af politisk fascisme, er jeg modstander af økonomisk fascisme. Jeg tror, at indtil større sociale institutioner er under folkelig kontrol af deltagere og fællesskaber, så er det nytteløst at tale om demokrati.”
 6. Uddannelse bliver nødt til at muliggøre selvstændig præstation; i bedste tilfælde kan det give et rigt og udfordrende miljø for individet at udforske på sin egen måde.”
 7. “Internettet giver adgang til en ekstraordinær mængde information, meninger og tolkninger. Men som med enhver kilde, er det kun brugbart i udstrækningen til, hvordan det bruges med diskriminering og indsigt.”
 8. Frihed uden muligheder er en bjørnetjeneste. At nægte sådanne muligheder er kriminelt.”

 9. “Vælg hvilket som helst emne: Mellemøsten, international terrorisme, Central Amerika, hvad det end er, så har det billede, som præsenteres for verden, kun ringe relation til realiteten. Sandheden er begravet under den ene løgn efter den anden. Det har været en fremragende success fra synspunktet af at fjerne truslen fra demokratiet, opnået under frie betingelser, hvilket er ekstremt interessant. Det er ikke ligesom i en totalitær stat, hvor det er gjort med magt. Disse udmærkelser er under betingelserne af frihed.”
 10. “Hvis vi ikke tror på friheden til at udtrykke os for folk, som vi ikke kan udstå, så tror vi slet ikke på det.”
 11. Uddannelse er egentlig rettet mod at hjælpe studerende med at komme til et punkt, hvor de kan lære på egen hånd. For sådan gør man gennem sit liv. Man absorberer ikke bare de ting, som gives til én udefra og gentager det.”
 12. “Den smarte måde at holde folk passive og lydige på er ved at strengt regulere spektrummet af den acceptable mening, men at tillade en meget livlig debat inden for det spektrum – endda opmuntre de mere kritiske og uenige syn. Det giver folk en opfattelse af, at der er plads til fritænkning. Samtidig bliver systemets forudsætninger forstærket af de grænser, som sættes på udstrækningen af debatten.”

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.