Begoña Rojí om kommunikationsevner for terapeuter

Begoña Roji er professor i psykologi ved National University of Distance Education (UNED). Hun giver teoretisk og praktisk uddannelse i kommunikationsevner til terapeuter.
Begoña Rojí om kommunikationsevner for terapeuter

Sidste ændring: 09 august, 2022

Begoña Rojí er professor på Institut for Personlighed, Evaluering og Psykologiske Behandlinger (Det Psykologiske Fakultet, UNED). Hendes bidrag til psykoterapi afspejles i hendes værker. Disse er rettet mod fagfolk inden for psykologi.

I sine værker understreger hun vigtigheden af en behandlers kommunikationsevner inden for klinisk psykologi. Hun behandler også spørgsmål som f.eks. hvilke fænomener fagfolk bør overveje, når de tænker på forholdet mellem klient og terapeut.

Begoña Rojí og Raúl Cabastrero skrev Entrevista y sugestiones indirectas: entrenamiento para jóvenes psicoterapeutas (Indirekte interviews og forslag: Kommunikativ træning for unge psykoterapeuter). Dette er en grundlæggende vejledning for fagfolk, der ønsker at udvikle væsentlige kommunikationsevner til udøvelsen af klinisk psykologi. I denne artikel ser vi på nogle aspekter af denne bog.

En klient og terapeut

Det terapeutiske interview ifølge Begoña Rojí

Det terapeutiske interview er en procedure inden for psykoterapi. I dette interview observerer og analyserer terapeuten en klients adfærd. Derefter etablerer de med de oplysninger, de indsamler, en passende behandling for klienten.

Ifølge Rojí er det terapeutiske interview bygget på kommunikation mellem klient og terapeut. Faktisk er det der, terapeuten lærer om klientens problem og den omgivende kontekst.

Af denne grund er måden, hvorpå kommunikationen foregår mellem terapeut og klient, ekstremt vigtig. De teknikker, terapeuten bruger i interviewet, spiller en central rolle i den terapeutiske proces generelt.

Begoña Rojí og verbale interventionsteknikker

Verbal kommunikation refererer til meddelelser, der udtrykkes med ord. Det terapeutiske interview er i høj grad baseret på det verbale udtryk for både terapeut og klient.

Begoña Rojí antyder, at det, terapeuten siger, påvirker terapien. Af denne grund har handlinger som kritik, foredrag, beskyldninger eller bombardering af klienten med spørgsmål en negativ indvirkning på processen som helhed.

Terapeuten kan ty til forskellige teknikker til at gennemføre interviews. I denne forstand skelner Rojí mellem direktive eller ikke-direktive teknikker. Direktivteknikker består af alle terapeutens verbale indgreb, når budskabet er struktureret og planlagt på forhånd.

Med direktive teknikker indtager klienten en passiv rolle. Et eksempel på direktivteknikken er et spørgeskema. Dette indebærer, at terapeuten spørger klienten direkte om deres problemer. For eksempel “Hvad mener du med det?”.

På den anden side siger Rojí, at ikke-direktive teknikker refererer til den form for intervention, hvor terapeuten aktivt lytter og derefter kommer med nogle udsagn. De varierer afhængigt af, hvad klienten har sagt. Således spiller klienten en aktiv rolle i terapisessionen.

Et eksempel på en ikke-direktiv teknik er refleksion. Terapeuten tager det følelsesmæssige element i klientens budskaber og gør dem til udsagn. For eksempel “Du følte dig trist på det tidspunkt” eller “Den ændring skræmte dig”.

Ikke-verbal intervention

Ikke-verbal kommunikation kan defineres som kommunikation, der ikke udtrykkes med ord, men gennem kropssprog. Dette refererer blandt andet til kropsholdning, ansigtsudtryk og øjenkontakt.

Under det terapeutiske interview giver klientens ikke-verbale kommunikation vigtige informationer om deres følelser og tanker. I denne forstand er ikke-verbal kommunikation et udtryk for selvet.

Betydningen af ikke-verbal adfærd varierer fra person til person og fra kultur til kultur. Der er dog en vis generel konsensus om dens betydning. Under alle omstændigheder skal terapeuten altid analysere hver klient individuelt for at forstå deres situation.

Direkte øjenkontakt mellem klient og terapeut indikerer interesse og lyst til kommunikation. En klient, der oplever stivhed i ben og arme, kan imidlertid være et tegn på spænding. Måske føler de sig ængstelige ved for eksempel at tale om et bestemt emne.

I det terapeutiske forhold er ikke kun klientens ikke-verbale adfærd vigtig. Terapeuten skal faktisk være lige så opmærksom på de beskeder, de sender til klienten. Faktisk har klientens opfattelse af terapeutens professionelle evner i høj grad indflydelse på resultatet af den terapeutiske proces.

Af denne grund skal terapeuten udøve en vis kontrol og være opmærksom på de ikke-verbale beskeder, de sender. Derudover skal de naturligvis være opmærksom på klientens.

En klient og terapeut

Interaktion som hovedfaktor

Din opfattelse af andre er en primær mekanisme i enhver interaktion, du har. Dette skyldes, at når to eller flere mennesker mødes, er den mest indflydelsesrige faktor, hvordan hver især opfatter den anden.

For eksempel er det sandsynligt, at hvis du opfatter nogen som ubehagelig, vil du ikke være så rar mod dem. På den anden side, hvis de virker okay, vil du sandsynligvis være flink.

Af denne grund bør terapeuten overveje, hvordan klienter interagerer med dem. De bør også overveje, hvordan de interagerer med deres klienter. Faktisk er interpersonel opfattelse mellem terapeut og klient ekstremt vigtig.

Det forudsiger, i hvilken grad behandlingen vil være vellykket. Desuden har det en tendens til at afdække ethvert problematisk element i interaktionen.

Begoña Rojí og hendes værker

Begoña Rojí lægger sin egen erfaring og faglige uddannelse i sine værker, hvor hun deler praktiske øvelser med eksempler fra sit daglige liv som psykoterapeut.

Som vi nævnte ovenstående, fremhæver denne artikel nogle af de mest relevante aspekter af Rojís bog, som hun skrev i samarbejde med Cabastrero. I denne bog demonstrerer de både de praktiske og teoretiske perspektiver på dagligdags fænomener for alle fagfolk inden for psykologi.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.