Positiv omfortolkning: Se livet fra et nyt perspektiv

Selvom vi ikke altid kan ændre det, der sker for os, kan vi vælge, hvordan vi fortolker og reagerer på forskellige situationer. Ved at omformulere vores måde at tænke på kan vi finde en vis balance, der vil gøre det muligt for os bedre at håndtere modgang. 
Positiv omfortolkning: Se livet fra et nyt perspektiv
Valeria Sabater

Skrevet og kontrolleret af psykolog Valeria Sabater.

Sidste ændring: 18 juli, 2023

Nogle gange kan det at være i stand til at se ting fra et anderledes perspektiv forbedre vores evne til at håndtere svære situationer. Positiv omfortolkning er blot én måde at gøre dette på.

Ved at revurdere visse aspekter af vores liv kan vi reducere mængden af forvirring, ubehag og spændinger, vi føler på en daglig basis. Det er virkelig en brugbar teknik, som alle kan bruge.

Det er dog vigtigt at anerkende, at det ofte er lettere sagt end gjort at gøre brug af denne teknik i det virkelige liv. Folk er ofte stædige omkring, hvordan de fortolker verden og den måde, de vurderer forskellige situationer, omstændigheder og relationer på.

Når vi for eksempel konfronteres med en kollega, der altid er i dårligt humør, mærker vi med det samme ham eller hende som giftig. Hvis nogen er besat af orden, siger vi, de er kontrollerende.

Vi stopper sjældent op for at tænke over, at den “giftige” kollega måske har en svær tid og måske lider i stilhed. Eller at en person, der er besat af orden, måske har et genialt sind, som vi kan lære meget af. Vores virkelighed har mange facetter, og hvis man kun fokuserer på det negative, gør det generelt mere skade end gavn. 

Det kan forbedre vores livskvalitet betydeligt, hvis vi er i stand til at sætte ting i perspektiv og åbne vores øjne for andre, mere venlige perspektiver.

Kvinde, der sidder ved en sø

Hvad er positiv omfortolkning?

Positiv omfortolkning er en teknik, der bliver brugt i stor udstrækning i terapi. Det har til formål at hjælpe folk med at se tingene anderledes og ændre de betydninger, vi tillægger visse situationer eller begivenheder.

Idéen er, at det skal hjælpe os med at forstå, at vores perspektiv på forskellige situationer, der slører alt og ændrer vores følelser, tanker og adfærd.

Lad os se på et eksempel. Måske har du en fremtrædende næse, eller måske er du lavere eller tyndere end andre. Foruden bare at arbejde på dit selvværd eller lære at acceptere dig selv bør du være i stand til at finde en måde til at se enhver situation i et mere positivt lys.

I stedet for at tænke, at alle vil stirre på dig, hvis du tager til en fest, er du nødt til at få noget perspektiv og fokusere på noget andet. Hav det sjovt, acceptér, at alle har deres egne særheder, og at det er det, der gør os unikke.

Jeg mener, har du virkelig tænkt dig at undgå sociale begivenheder på grund af noget så overfladisk? Selvfølgelig ikke. Hvis du ser lige gennem denne slags mentale ramme, begrænser det dig ikke kun.

Det vil også afholde dig fra at være glad. Det er også vigtigt at anerkende, at mange af os går gennem de samme mentale processer. Det er meget menneskeligt at tænke, at der kun er ét perspektiv og én unik måde at se tingene på. 

At gå fra en problemorienteret til målorienteret mentalitet

For at omfortolke tingene i et mere positivt lys er du nødt til at følge en meget specifik proces, bevæge dig væk fra negativitet og hen mod en mere åben, konstruktiv og håbefuld tankegang. Lad os kigge på et eksempel for at hjælpe dig med bedre at forstå dette. Vi vil sætte os selv i nogens sted, der lige har fået en meget specifik diagnose: Dissemineret sklerose.

Vedkommendes umiddelbare reaktion er, at livet er slut. Vedkommende vil aldrig komme til at arbejde igen, og personen har ikke længere nogen fremtid. 

  • Fra en problemorienteret tangegang er situationen som følger: Personen accepterer, at det er en kronisk, degenerativ sygdom. Alt er tabt, og der er ikke nogen anden løsning end at acceptere, at dette er enden.
  • Positiv omfortolkning er en vigtig del af den terapeutiske proces. Her kan man bruge en målorienteret tankegang til at hjælpe med at se andre muligheder, der er tilgængelige. I stedet for at fokusere på problemet i sig selv kan man fokusere på et specifikt mål. Det giver håb og er en måde at bryde ud af de negative tankemønstre på.
  • I denne forbindelse bør fokusset være på at forstå sygdommen og lære, hvilke muligheder der er tilgængelige til at hjælpe med at sænke udviklingen og opretholde en god livskvalitet.
Mand, der kigger gennem vindue formet som en elpære

Positiv omfortolkning er ikke det samme som overdreven optimisme – det betyder, at man revurderer oplevelser for at finde løsninger

Positiv omfortolkning er en del af bevægelsen med positiv psykologi. Martin Seligman startede i 90’erne. Det er vigtigt at forstå, at denne teknik ikke altid handler om at se den lyse side af livet.

Det betyder, inden for den kontekst og virkelighed hos hver individuelle person, at det er muligt at overveje forskellige måder at håndtere en situation på og finde måder til at forbedre sit liv.

Dette giver dermed en forståelse for, at vi ikke altid kan ændre på det, der sker for os. Hvis du har mistet dit arbejde, har du mistet dit arbejde. Hvis du for nyligt har fået stillet en alvorlig diagnose, er der intet, du kan gøre, for at ændre dette.

Positiv omfortolkning kan dog hjælpe dig med at overveje forskellige tilgange og finde nye måder at håndtere udfordrende situationer på.

Hvad gør det godt for?

Det har til formål at underminere negative, opgivende tankegange og opmuntre dig til at rette dit blik mod andre muligheder og perspektiver. Dette vil dermed give dig en fornyet følelse af motivation og hjælpe dig med at føle dig bedre forberedt på at håndtere svære situationer. 

Det er en teknik, der kan hjælpe dig med at finde emotionel ro og mental klarhed. Den kan gøre det muligt for dig at redefinere de meninger, du tillægger forskellige situationer.

Afslutningsvis hjælper denne teknik med at redefinere og omstrukturere vores tankeprocesser. Det er et livsværktøj, som vi alle kan tilpasse og gøre til vores eget. Det gør det muligt for os at bevæge os frem og klare os gennem svære dage, der ligger og venter. Hvis det ikke er noget, du føler, du kan mestre på egen hånd, kan du altid tale med en specialist.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.