9 ekstraordinære citater af Jacques Lacan

Jacques Lacan havde en meget kontroversiel forståelse af psykoanalyse. Mange af hans citater er højtravende og svære at forstå. Dog har de meget visdom liggende i sig, og derfor er de interessante at analysere.
9 ekstraordinære citater af Jacques Lacan
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Skrevet af Edith Sánchez

Sidste ændring: 10 oktober, 2022

Mange af disse citater af Jacques Lacan er reflektioner af hans teori. Det er en af de mest komplekse, dybe og interessante perspektiver, der kom ud af det tyvende århundrede. Lacan var en fransk doktor, psykiater og psykoanalyst, der valgte at vende ryggen til den ortodokse psykoanalyse.

Selvom han altid påstod, at hans teser var en reaktion mod Sigmund Freud, introducerede Lacan mange nye elementer, såsom teorien om sprog og matematik.

I den underliggende natur er psykoanalyse ikke en doktrin eller en monolitisk teori. Nogle påstår, at der er lige så mange forskellige tilgange til psykoanalyse, som der er psykoanalytikere. Med det sagt, findes der mange forskellige psykologifilosofier op igennem historien, for eksempel den Lacanianske.

Lacaniansk psykoanalyse er fortsat relevant indenfor psykologien. Den er uden tvivl en af de mest kontroversielle i historien. På samme tid er den også en mest tankevækkende og beundringsværdige. Vi har stadig besvær med at forstå den i dag. Dog har det sin værdi at nævne nogle af de mest mærkværdige citater af Jacques Lacans, som formår at forklare hans tanker bedst. Her af nogle af dem.

Som Picasso engang sagde, til overraskelse for dem omkring ham – Jeg søger ikke, jeg finder.”

-Jacques Lacan-

Citater af Jacques Lacan

1. Sandhed og bedrag

Der er nogle modstridende citater af JacquesLacan, såsom: ”Sandheden er fejlen, der undgår vrangforestillingen og opnåes ud fra en misforståelse.” For denne store tænker er dét, som cirkulerer dagligt mellem mennesker, ikke sandheden. Det skal ikke forståes som om, alle har i sinde at bedrage andre, men blot at alle ignorerer deres egne sandheder. Det er derfor, de ikke kan udtrykke den.

Kvinde med maske

Dog er der til tider situationer, hvor sandheden ”slipper” ud. For eksempel, når nogen kommer til at sige noget, som de ikke burde have sagt. Eller når vi snakker uden at tænke os om. På overfladen er dette tilsyndeladende en fejl og leder til misforståelse, men i virkeligheden er det øjeblik, hvor sandheden stille og roligt kan komme ud i lyset.

2. Det ubevidste og sprog

Jacques Lacan var stærkt påvirket af sprogteorien, som var meget på mode i det tyvende århundrede. Lacan introducerede kun lingvistiske koncepter til Freud’s klassiske psykoanalyse. En af de mest vigtige koncepter ud af dem alle er: ”Strukturen for det ubevidste er meget lignende sprogets struktur.”

I Lacans øjne fungerer det ubevidste, som om det var et sprog. Dette betyder, at hvis man skal være i stand til at kende og forstå det, er man nødt til have samme tilgang til det, som hvis man forsøgte at forstå et nyt sprog. For eksempel burde drømme blive fortolket som metaforer eller metonymier.

3. En af de mest gådefulde citater af Jacques Lacan

Kærlighed er det mest tilbagevendende tema i citater af Jacques Lacan. Hans perspektiv til kærlighed er gådefyldt og fascinerende. En af hans mest kendte ordsprog er dette: ”At elske er at give, hvad du ikke har, til en person, som ikke eksisterer.’

Par med dækket ansigt

For Lacan er kærlighed, såvel som en stor del af det, vi kalder ”virkelighed”, en tvetydighed. Hos de mennesker, der elsker hinanden, er der et falsk usagt løfte: Det at komplimentere sig selv, at give sig selv lykke. Selvom dette løfte er usagt, kan det stadig ses som at være underliggende mange romantiske forhold. Det er derfor, at Lacan siger, at man giver, hvad man ikke har.

På samme tid opfattes den anden part ikke på nogen virkelig måde. Egenskaberne ved den anden part passer til allerede givne ubevidste idéer og etiketter. Du elsker ikke rigtig den anden part, du elsker blot forestillingen, du har om den anden person. Det er derfor, at citatet slutter med idéen om ”en person, som ikke eksisterer”.

4. Kærlighed og selvbedrag

For Lacan er kærlighed fremfor alt en type tilknytning, der er skabt ud fra ord. Hvis ordet ikke er der, er der kun forelskelsen. Hvilket vil sige en fantasifascination. Mens seksuel lyst forvandler den anden part til et objekt for tilfredstillelse, har kærligheden mulighed for at transcendere det. Kærligheden forholder sig til modparten som et væsen, fremfor et objekt.

At elske er derfor at være for den anden. Deres svagheder og mangler er accepteret. Når kærligheden transcenderer det simple ønske om at få gensidig kærlighed, forvandler den sig til en konstant gave. Dog er der også en begrænsning til den her kærlighed, hvilket kan forståes ud fra et eksempel på citater af Jacques Lacan: ”Når den elskede går for langt i selvforræderi og forbliver i selvbedrag, stopper kærligheden med at følge efter.’

Når der er kærlighed, elsker man den anden parts væren. Når dette væsen forråder sig selv, fortsætter kærligheden. Men hvis dette forræderi bliver ekstremt, til det punkt, hvor dette væsen mister grebet om sig selv, forsvinder følelsen af kærlighed. Med andre ord, stopper man med at elske dem, der forræder sig selv, bedrager sig selv og på andre måder stopper med at være den person, som man forelskede sig i.

5. Endnu et kraftigt udsagn fra Jacques Lacan

Et eksempel på citater af Jacques Lacan lyder således; ”Jeg beder dig afvise, hvad jeg tilbyder dig, fordi det ikke er ”det”. Dette citat refererer mest til forholdet mellem en psykoanalyst og deres klient. Lacan kaldte ikke hans klienter for ”patienter”, i stedet brugte han udtrykket ”analysand”. Dette er, fordi han så sibe klienter som værende aktive under psykoanalysen.

Fugle lavet af blade

Analysanden er ikke fuldt bevidst om, hvad der kommer til at foregå under en psykoanalyse. Desuden, tager forholdet mellem psykoanalysten og analysanden forskellige former i løbet af processen. Ordene, som analysanden ytrer, er ikke direkte repræsenterende for deres sandhed. Og disse ord, er de ord, han bidrager med i processen.

Citatet har derfor i stedet noget at gøre med den etiske position, som psykoanalysten befinder sig i. Deres rolle er at afvise, hvad analysanden tilbyder. Dette er en misforståelse. Dette er et af de citater af Jacques Lacan, som hentyder til den psykoanalytiske proces og portrætterer, først og fremmest, som en etisk position.

6. Skyld og ønsker

De fleste citater af Jacques Lacan er ikke designet til at tage stilling til læserens forståelse. Der er derfor, mange af dem virker utrolig højtravende og forvirrende. De fleste af citaterne er derfor ikke til at lave en bogstavelig analyse på, men antyder eller refererer ofte til andre betydninger.

Den eneste ting, som vi kan være skyldige for, er at have givet grund relativt til ens ønsker.” Dette er et af de citater af Jacques Lacan, der er blevet fortolket på flest forskellige måder. For at forstå sætningen, må vi først sige, at i Lacans øjne er der skyld på den ende side og ansvar på den anden. Skyld er en bebredjning af ”superegoet” og den irrationelle pligtbevidsthed. Ansvar er først og fremmest bevidsthed for subjektets sande ønske.

Derfor betyder sætningen, at så længe der ikke er nogen bevidsthed om ønsket, vil skylden altid opstå. At genkende, hvad du i sandhed gerne vil, er en måde, hvorpå du påtager dig ansvar. Hvis man tager ansvar for ens ønsker, og derfor ikke benægter dem eller giver op på dem, så vil skylden forsvinde.

7.  Vedrørende troskab

Troskab er et tidsløst tema. Blandt de citater af Jacques Lacan, der omhandler emnet, er der et specifikt citat, der er meget sigende: ”Kan der være noget andet, der retfærdiggør troskab, end ordet der blev lovet? Dog er ordet “lovet” mange gange bundet let. Hvis han ikke insisterede på det på den måde, er det et godt tegn på, at han ikke blev forlovet særligt ofte.”

To ansigter, der er sammensat

Ordet ligger centralt i hele Lacans teori. I dette tilfælde linker det troskab direkte til det ytrede ord. Det virker til at antyde, at den elskede troskab ikke er naturlig eller spontan. Tværtimod findes det kun, hvis forpligtelsen til at forblive tro bliver udtrykt gennem ord.

Parret burde ikke antage, at troskab er en naturlig del af et forhold. Det er heller ikke fornuftigt af ham at love sin troskab, hvis han ikke først analyserer hans mulighed for at holde hans løfte.

8. Mangel og kærlighed

Jacques Lacan siger: ”Du kan elske nogen, ikke kun på grund af det, personen har, men også bogstaveligt talt for, hvad personen ikke har.” Kærlighed er rettet mod den andens hele væsen. Den er rettet mod det specifikke ved den anden. Til alt, personen er, og alt, personen ikke er. Man elsker ikke ”i stykker”. Følelsen er oplevelsen af den andens helhed.

I citater af Jacques Lacan er ordet ”bogstaveligt” nøglen. I princippet refererer dette til den seksuelle forskellighed ved begge køn. Mænd har, hvad kvinder mangler fysisk: Fallos. På samme tid har mænd ikke, hvad kvinder har: Deres anatomi og egenskab til at bære børn.

Derfor er manglen hos den anden part bogstaveligt talt elsket. Vedrørende det fysiske er manden elsket hos kvinden på grund af hans fallos. Kvinden er elsket manden, fordi han har, hvad kvinden ikke har. Denne forklaring kan også blive oversat til det symbolske niveau.

9. Kunst ifølge Lacan

Kunst er et andet tilbagevendene tema i Lacans teori. Sublimation er den eneste forsvarmekanisme, der har success, ifølge psykoanalyse. Gennem sublimation er instiktive impulser transformeret om til legitime kulturelle produkter. Kunst, videnskab og al kreativ aktivitet er resultatet af sublimation.

Der er mange gode citater af Jacques Lacan

Når han blev konfronteret med kunst, sagde Lacan: ”Alt kunst er karakteriseret af en bestemt måde at organisere sig omkring tomrummet.” Dette betyder, at alt, hvad der er sublimeret, slipper væk fra bevidstheden. Man ved ikke rigtigt, hvad det er. Det er noget, der er umuligt at udtrykke med ord. Et tomrum omkring hvilken, kreation er organiseret.

Selvom disse citater af Jacques Lacan, samt hans teori, er svære at forstå, indeholder de dog enorm viden og visdom. Dette har været en af de mere moderate forsøg på at tyde hans gåder, men selvfølgelig formår vi ikke at belyse en af de mest fascinerende tilgange til forståelsen af det menneskelige sind.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.


  • Caamaño, V. C., & Cochia, S. (2011). El amor según Lacan:“sucia mezcolanza” o “división irremediable”. In III Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XVIII Jornadas de Investigación Séptimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
  • Fernández, L. (2018). Sigmund Freud. Praxis Filosófica, (46), 11-41.

Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.