Begrebet om begavelse med tre ringe: Hvordan talent opstår

Begrebet om begavelse med tre ringe af Renzulli hjælper med at forstå, hvordan talent og begavelse opstår.
Begrebet om begavelse med tre ringe: Hvordan talent opstår
Elena Sanz

Skrevet og kontrolleret af psykolog Elena Sanz.

Sidste ændring: 03 april, 2023

Der findes forskellige udtryk for de typer af børn, der skiller sig ud for deres evner, færdigheder og præstationer. Genier, begavede, talentfulde, geniale… Disse begreber henviser til forskellige realiteter. Men på trods af deres forskelle fortjener de alle opmærksomhed i uddannelsesmæssige og sociale sammenhænge. Det er det mål, der forfølges med begrebet om begavelse med tre ringe.

Forslaget blev udviklet af den pædagogiske psykolog Joseph Renzulli. Det synes at være en af de mest komplette teorier og synes at tilbyde de mest praktiske løsninger. Den foreslår, at intelligens ikke er en enhedsfaktor, men at der findes forskellige klasser. Følgelig skal forskellige elementer kombineres for at tale om begavelse. I denne artikel vil vi give dig lidt mere information om Renzullis teori.

Dreng med briller på

Renzullis begreb om begavelse med tre ringe

Der er to modstridende strømninger i begrebet om begavelse. På den ene side hævder nogle forfattere, at kun de børn, der klart udviser evner eller præstationer, der ligger over gennemsnittet, bør klassificeres som begavede.

På den anden side er der dem, der forsvarer, at potentialet også bør tages i betragtning. De hævder, at det er vigtigt at identificere og støtte de børn, som under de rette betingelser kan udvikle sig og udmærke sig.

Af samme grund er begrebet om begavelse med tre-ringe ikke så meget en model for “identifikation” eller diagnose, men snarere en model for pædagogisk intervention.

Fokus er lagt på at fremme de betingelser, der gør det muligt at fremvise begavet adfærd. Faktisk betragtes begavelse ikke som en stabil og absolut egenskab, men snarere som en række adfærdsmønstre, der kan udvikles inden for en bestemt ramme.

Hovedkomponenter i begrebet om begavelse med tre ringe

Som nævnt kræver begrebet om begavelse med tre ringe, at tre faktorer interagere, for at begavelse kan opstå.

Kognitive evner langt over gennemsnittet

Denne faktor henviser til konvergent tænkning, kognitive træk og individets intellektuelle niveau. Det er de faktorer, der traditionelt måles for at opdage begavelse. F.eks. generelle færdigheder (f.eks. hukommelse eller rumlig ræsonnement) og præstationer på specifikke områder (f.eks. matematik eller musik).

Kognitive evner blev traditionelt målt ved hjælp af psykometriske test og standardiserede intelligenstests. Det anses imidlertid nu for vigtigt, at der også anvendes andre kriterier og informationskilder. F.eks. skolepræstationer og rapporter og udtalelser fra de personer, der står barnet nærmest.

Forpligtelse til opgaven

Denne faktor vedrører udholdenhed, viljestyrke, motivation og engagement i den pågældende opgave. Kort sagt er det personens evne til at fordybe sig dybt i et problem og være udholdende og vedholdende, indtil de når deres mål. Det er også relateret til initiativ og selvtillid.

Kreativitet: Den sidste del af begrebet om begavelse med tre ringe

Kreativitet henviser til divergerende tænkning, originalitet og evnen til at foreslå en ny tilgang, når man tager fat på en bestemt opgave eller et bestemt problem. Visioner, opfindsomhed og evnen til at sætte spørgsmålstegn ved det, der er blevet etableret, er nøglepunkter i dette element.

Ifølge begrebet om begavelse med tre ringe skal alle tre elementer være til stede og interagere, for at begavet adfærd eller kreativt output kan finde sted. Desuden er alle tre lige vigtige.

Pige læser meget tyk bog og repræsenterer begrebet om begavelse med tre ringe

Implikationer af begrebet om begavelse med tre ringe

Denne model og dens særlige vision af talent og kreativitet har specifikke implikationer:

  • Begavet adfærd kan udvikle sig hos visse personer og under visse omstændigheder.
  • Kognitive evner er den mest stabile faktor over tid, mens kreativitet og engagement i høj grad afhænger af tidspunktet og konteksten. Det betyder ikke, at personen bliver mere eller mindre kreativ eller udholdende, men at udtrykket af disse egenskaber er variabelt.
  • En høj kognitiv evne eller en høj IQ er ikke nok til at opnå succes i skolen eller på arbejdsmarkedet. Faktisk afhænger succes fra et vist intellektuelt niveau mere af faktorer som kreativitet eller præstationsmotivation.
  • Alle børn, der skiller sig ud på et bestemt område eller viser tegn på tidlig udvikling, fortjener passende pædagogiske indgreb, selv om det måske er for tidligt at diagnosticere begavelse eller talent.

Dette sidste punkt er det mest relevante. Nogle gange mener man, at talentfulde eller begavede børn bare er, som de er, og at det ikke er nødvendigt at gribe ind udefra.

Men i virkeligheden kan en utilstrækkelig pædagogisk reaktion, manglende motivation eller dårlige sociale relationer påvirke disse fremragende potentialer negativt. Faktisk kan de endda “slukke for dem” eller helt sikkert forhindre deres udvikling.

Følelsesmæssig berigelse

Uanset om et barn har et enkeltstående talent eller en kombination af flere, har det brug for uddannelsesmæssig berigelse. Dette hjælper med at omdanne deres potentiale eller høje evner til virkelig fremragende præstationer.

Med andre ord bør de tre identificerede ringe og samspillet mellem dem plejes, hvis talentet skal have mulighed for at komme til udtryk. Hvis vi ønsker, at begavet adfærd skal opstå, er det faktisk ikke kun intellektuelle evner, der skal fremmes, men også kreativitet og engagement i opgaven.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.