7 fantastiske udsagn om tilgivelse, alle bør huske på

7 fantastiske udsagn om tilgivelse, alle bør huske på
Sergio De Dios González

Bedømt og godkendt af psykolog Sergio De Dios González.

Skrevet af Edith Sánchez

Sidste ændring: 23 januar, 2023

Tilgivelse er en medmenneskelig handling, men frem for alt er det en befrielseshandling – for dem, som modtager den, men først og fremmest dem, som giver den. Disse storsindede gerninger, vi gør for hinanden, er grundlæggende, hvis vi skal være i stand til at vedligeholde vores følelsesmæssige stabilitet. De er afgørende for os, hvis vi skal lukke gamle kapitler og åbne nye. Det er meget svært at være glad, hvis man bærer på bitterhed, og derfor vil vi i dag give dig nogle fantastiske udsagn om tilgivelse, som kan hjælpe dig med at tilgive nemmere.

I mange tilfælde er det ikke nemt at tilgive nogen, som har såret os, især når alt inden i os ønsker hævn. Vores handlinger kan også være med til at nære denne bitterhed. Og det er meget hårdere, når såret er blevet åbnet af en, vi elsker eller har stor respekt for. Derfor mener vi, at det er en storsindet gerning; en beslutning, som vi tager dybt inde i vores sjæl.

Tilgivelse er en storslået handling, og den opstår, som følge af en forsoningsproces. Dette medfører en ny aftale. En aftale om ikke at gentage handlingerne, som forårsagede problemet til at begynde med. Det er altid det værd. For os selv og andre. Her er 7 udsagn om tilgivelse, vi gerne vil dele med dig.


“Der er intet værre for sindet og dermed også kroppen end frygt, skyldfølelse, bitterhed og bebrejdelse, som gør dig til en dommer og en medskyldig i det, du afskyr.”

-Facundo Cabral-


Udsagn om tilgivelse, der viser, at det ikke er nemt at tilgive

Et af de udsagn, som kan hjælpe dig med at tilgive, kommer fra Benjamin Franklin. Det lyder: “De tre sværeste ting i verden er: at holde på en hemmelighed, tilgive en uretfærdighed og få det meste ud af sin tid.”

Tilgivelse er aldrig nemt, hverken for den ene eller den anden part. I begge tilfælde kræver det storsindethed. Fra den, som beder om tilgivelse, fordi han må indse sine fejltagelser og forpligte sig selv til ikke at gentage dem. Og fra den, som tilgiver, fordi det kræver ædelmod, generøsitet og forståelse for andres svagheder.

Par krammer foran solnedgang

To udsagn om tilgivelse, som kan hjælpe dig med at tilgive nemmere

Mahatma Gandhi gav os mange gode udsagn, som kan hjælpe os med at tilgive. Tilgivelse var kernen i hans livsfilosofi. En af hans udsagn lyder: “Tilgivelse er for de modige. Kun den, som er stærk nok til at tilgive en forseelse, forstår, hvordan man elsker.”

Gandhi sammenkædede tilgivelse og kærlighed, fordi begge disse dyder har behov for styrke. Det samme gjorde Martin Luther King, som sagde: “Den, som ikke kan tilgive, kan ikke elske.” Kærligheden giver altid plads til tilgivelsen… og tilgivelsen giver altid plads til kærligheden.

Tilgivelse er en velsignelse

William Shakespeare tilbyder os sin forståelse af tilgivelsen, som også afslører dens mål. Den er ikke kun til fordel for den, som modtager det, men også den, som giver det. Han skrev engang: “Tilgivelse falder, som nænsom regn fra himmelen til jorden. Den velsigner dobbelt; den velsigner den, som giver det, og også den, som modtager det.”

Svaner flyver over båd

Når der tilgives, så udvikler den person, som er i stand til at glemme uretfærdigheden, sig til en bedre person. Han er i stand til at glemme overtrædelsen og skabe fred med den anden person. Den, som tilgives, tager imod denne fordel, men ikke uden omkostninger. Han udvikler sig kun, når han erkender sine fejl, og indrømmer, at hans adfærd var uacceptabel.

Behovet for at tilgive

En af de vigtigste grunde til at tilgive er, at alle mennesker begår fejltagelser. Dette minder os om en udtalelse, Jacinto Benavente kom med: “Her i livet lærer vi kun at tilgive, når vi har brug for andres tilgivelse.” Vi er mennesker, og før eller senere har vi brug for tilgivelse.

På den anden side er der også de, som altid bebrejder sig selv og er hårde ved sig selv, når de begår fejltagelser. De føler sig evigt dømt til at undskylde for alt, de gør. Her siger Konfutse: “Tilgiv alt ved dem, som ikke kan tilgive sig selv.” Dette er ord, som virkelig kræver en storsindet indstilling.

Ved at tilgive får du fred

Demian Bucay minder os også om de fordele, som høstes af de, der tilgiver. En af hans refleksioner siger som følger: “Når en overtrædelse sker, genvinder man sin fred og opnår frihed og psykologisk balance ved at tilgive. Først sådan vil vi hele såret og forebygge, at bitterheden lammer os.”

Kvinde på mark nyder frihed og tænker på udsagn om tilgivelse

Det sidste udsagn om tilgivelse er virkelig en øjenåbner. Bitterhed har stor magt og næres af sig selv. Når den er meget intens og forbliver i vores liv over lang tid, ender den med at lamme os. Den begrænser vores følelsesmæssige liv og forhindrer os i at komme videre.

Det ville være fantastisk, hvis vi alle kunne have disse udsagn om tilgivelse skrevet bag øret. Tilgivelse befrier os og gør os til bedre personer. Det vigtigste af det hele er at tilgive af hele vores hjerte. Det er ikke kun et ritual, som gør os fri for skyld, men nærmere en tid til at stoppe op og genoverveje nogle ting. Og hvis du gør brug af det, vil det hjælpe dig og personerne omkring dig med virkelig at udvikle sig.


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.