De forskellige nuancer af ateisme

Religionsfrihed er muligvis en af de mest komplicererede former for friheder for mennesker at opnå, da mange samfund stadig ikke tillader det. I dagens artikel, vil vi tale om de forskellige typer af ateisme, samt hvad det betyder. 
De forskellige nuancer af ateisme
Cristina Roda Rivera

Skrevet og kontrolleret af psykolog Cristina Roda Rivera.

Sidste ændring: 14 april, 2023

Ateisme er den overbevisning, at der ikke er nogen gud eller guddommeligt væsen. Simpelt, ikke? Før jeg begyndte at undersøge dette emne, troede jeg, at det var således, og at klassificeringen kun ville blive kompliceret for ikke-ateister. Dog, indså jeg, at intet kunne være længere fra sandheden. I dag, vil vi tale om nuancerne af ateisme.

Der er forskellige former for ateisme. “Ikke-troende” er ikke det samme verden over, ej heller følger alle den samme form for ateisme.

Jeg tror, at denne forskellighed er relateret til ateisters frygt for, at de vil ende ligesom nogle troende. Selvom det måske lyder offensivt, er det mere en afvisning af enhver form for dogmatisk eller ekstrem position.

Ikke desto mindre, falder ateister, nogle gange, i kategorien med religiøs fundamentalisme. Generelt, er det altoverskyggende mål med ateisme at etablere et sekulært samfund, hvor det, at tro på en religion, er ligesom at tro på julemanden. Med andre ord, en tro uden noget videnskabeligt grundlag. 

Dog, betyder det ikke automatisk, at det er noget negativt, så længe vi kategoriserer det, som dette: En tro. En sekulær stat er en stat, hvor denne form for sammenligning er tilladt, selvom der altid er en risiko for at fornærme nogen. I et religiøst samfund, kan en person blive henrettet for at udtrykke sådan en idé.

Mand, der kigger mod horisont med solnedgang

Ateisme: En nuanceret form for ikke-tro

Filosoffer, såsom Antony Flew og Michael Martin, konkretiserede nogle af nuancerne af ateisme. De differentierer mellem positiv ateisme (stærk) og negativ ateisme (svag).

  • Positiv ateisme er den bevidste bekræftelse af, at det ikke er nogen guder.
  • Negativ ateisme er ikke en overbevisning om, at der ikke er nogen guder, men nærmere en manglende tro.

Derved, er positiv ateisme en generel term, der også bliver brugt til at beskrive ateister, der accepterer denne udtalelse som sand: “Gud eksisterer ikke”. Man kan sige, at positiv ateisme har taget sig tid til at bekræfte, at gud ikke eksisterer ved bevis.

På den anden side, kan negative ateister sige; “Jeg tror ikke på gud”, fordi de måske ikke anser det for at være en idé, der skal modgås.

I agnosticisme, på den anden side, handler det hele om usikkerhed. Tilhængere af agnosticisme ved ikke, om Gud eksisterer eller ej, fordi de siger, at mennesker ikke har viden til at bekræfte eller afkræfte hans eksistens.

Mange folk mener, at agnosticisme er en slags ateisme for kujoner. Det skyldes, at de mener, at man bør tro på noget rationelt eller ej.

Man kan ikke argumentere mod det faktum, at vi har rationelle midler til at differentiere mellem det virkelige og det imaginære (såsom feer og havfruer). Dog, virker det ikke til, at vi stadig åbent kan benægte ikke-eksistensen af Gud i den virkelige verden.

Adskillelsen af de forskellige betydninger af ordet kan måske hjælpe dig med bedre at forstå de forskellige former for retfærdiggørelser, der eksisterer inden for rækkevidden af ateistisk tro. Et argument fungerer måske til at retfærdiggøre for én form for ateisme, men fungerer ikke for en anden.

Socialt stigma, politisk pres og intolerance gør det svært at estimere antallet af ateister i verden. Det kan være milliarder!

Retfærdiggørelse af ateisme

En anden af nuancerne af ateisme er, hvor forskelligt folk retfærdiggør det. Der er mange kontroverser omkring den tilgængelige information, hvad det indebærer, og hvordan det bør integreres. Desuden, er der meta-epistemologiske bekymringer omkring rollen af argumenter, fornuftslutning, tro og religiøsitet i det menneskelige liv.

Idéen om ateisme kan argumentere for, at det ikke kun er evidensen, der indikerer, at der ikke er nogen Gud, men også forsvare det bredere behov for evidens-baserede overbevisninger.

Ateister har argumenteret for, at det ikke er fornuftigt, at en person tror på et overnaturligt væsen, fordi de ikke har bevis på det modsatte. I den forbindelse, argumenterer de for, at det også vil være ufornuftigt, hvis man tror, man har kræft, fordi man ikke har bevis på det modsatte.

Er det logisk at debattere om Gud?

Lad os kigge på andre tilgange til ateisme. En gruppe af argumenter er, hvad eksperter, nogle gange, kalder for deduktive ateologiske øvelser. De når til den konklusion, at eksistensen af Gud er umulig.

En anden gruppe af vigtige og indflydelsesrige argumenter falder i den induktive ateologiske kategori. Disse probabilistiske argumenter bringer den naturlige verden i spil, såvel som generaliseret lidelse, ikke-tro samt biologiske og kosmologiske opdagelser.

En anden tilgang er non-kognitivisme ateisme, der benægter idéen omkring, at Gud er meningsfuld eller har noget præpositionelt indhold, der kan blive evalueret i henhold til sandhed eller falskhed. I stedet, er religiøse handlinger mere en komplikation af følelser eller et udtryk for spirituel passion.

På den anden side, er induktive og deduktive tilgange kognitivistiske i den forbindelse, at de accepterer, at bekræftelser omkring Gud er meningsfulde og kan etikkeres som enten sande eller falske.

Kvinde, der kigger ned

Konklusion

Spørgsmålet omkring, hvorvidt Gud eksisterer eller ej, spredes blandt positioner relateret til biologi, fysik, metafysik, filosofisk videnskab, etik, filosofisk sprog og epistemologi. Rimeligheden af ateisme afhænger af den generelle tilpasning af en hel konceptuel og forklarende beskrivelse af verden.

På et personligt niveau, tænker jeg, at Gud kan være noget forskelligt for enhver person. Jeg er ikke interesseret i den religiøse idé om Gud, da det ikke løser mine eksistentielle problemer. Med andre ord, er det, mere end noget andet, en personlig og subjektiv beslutning. I ethvert udivklet samfund, bør begge positioner kunne sameksistere. 


Denne tekst er kun til informationsformål og erstatter ikke konsultation med en professionel. Hvis du er i tvivl, så konsulter din specialist.