Udfladning af coronavirus-kurven: Det er i dine hænder

marts 20, 2020
Individuel adfærd vil være afgørende for at kontrollere spredningen af COVID-19. Udfladningen af coronavirus-kurven er et forsøg på at sikre, at antallet af smittede personer aldrig overstiger hospitalernes kapaciteter til at tage sig af os.

Siden generaldirektøren for Verdensundhedsorganisationen (WHO) erklærede COVID-19 for en pandemi onsdag d. 11. marts 2020, er der meget, der har ændret sig i Danmark og resten af verden. Mange lande opfordres til at gøre noget meget specifikt og afgørende: Vi skal sikre rettidig udfladning af coronavirus-kurven.

Vi forsøger stadig at inddæmme sygdommens fremskridt, medicinindustrien forsøger stadig at finde en vaccine.

Men hvad handler målet egentlig om? Bredt set kræver dette diagram virkelig borgeransvar. Det indebærer, at vi tænker over vores adfærd, og at vi overholder sikkerhedsforanstaltninger i et forsøg på at inddæmme virussen.

Dette handler ikke kun om os selv. Det handler også om at passe på hinanden, hvilket især gælder de mest sårbare i samfundet: Den ældre befolkning. 

Sundhedsministrene i flere lande fortæller os, at målet er at reducere antallet af smittede for at forhindre, at sundhedssystemerne bryder sammen på grund af presset. Italien står især i en vanskelig situation lige nu, og de er i en hidtil uset nødsituation.   

Målet er klart, og det er noget vi kan opnå. Vi skal alle stå sammen, og vi er alle sammen ansvarlige for vores egen adfærd og vores egne handlinger. Vi skal overholde de seneste retningslinjer og sikre rettidig udfladning af coronavirus-kurven, så denne situation bliver mere håndterbar.

Udfladning af coronavirus-kurven: Hvordan gør vi det?

En graf, der viser coronavirus-kurven

Der er én ting, der står klart, og det er, at der endnu ikke findes en vaccine mod COVID-19. Der findes ingen måde at behandle sygdommen på, og, ifølge Verdensundhedsorganisationen (WHO), er smittehastigheden 1,4 til 2,5. Det vil sige, at hver smittet person kan smitte mellem to og tre personer. Derfor er det så vigtigt at reducere dette tal.

I en epidemisk eller pandemisk situation, som den vi står i lige nu, er det altafgørende, at man stopper spredningen – og vi er alle ansvarlige for at sikre, at dette sker!

Dette er ikke noget, som kun sundhedspersonalet skal stå for. Smitte vil stadig forekomme, men hvis vi mindsker udviklingen og sænker det daglige antal af smittede, vil hele situationen blive meget mere håndterbar. 

Lad os se nærmere på, hvordan en udfladning af coronavirus-kurven kan lade sig gøre.

Hvad fortæller grafen os?

Det første, vi skal lægge mærke til, er den vandrette, stiplede linje på grafen. Den repræsenterer et sundhedssystems kapacitet til at reagere på en krisesituation. Smittekurven må således ikke overstige den linje, for det er den linje, der fortæller os, at hospitaler er i stand til at give de syge hurtig og effektiv lægehjælp.

For at forstå det bedre kan vi forestille os et tog i myldretid. Sommetider er vognene så fyldte, at det er umuligt for andre passagerer at stige på. Toget kan ikke imødekomme efterspørgslen, og de andre passagerer er derfor nødt til at blive på perronen.

Det samme kan ske med sundhedssystemet. Hvis antallet af smittede overstiger hospitalernes kapacitet, kan folk ikke modtage den nødvendige lægehjælp. 

Målet er derfor altid at være under den stiplede linje. Derved vil effekten af COVID-19 være mindre virulent, og situationen vil være meget nemmere at håndtere.

En kvindelig passager venter på toget

Hvor stammer grafen fra?

Behovet for denne udfladning af coronavirus-kurven er baseret på en nylig undersøgelse, der blev publiceret i det videnskabelige tidsskrift, The Lancet, af Dr. Roy Anderson.

Erfaringen med det, der skete i Kina, giver os en fordel ved at anvende lignende mekanismer til inddæmning, forebyggelse og handling. Det er tydeligt, at dette har virket, for de har formået at inddæmme virussen.

Én ting står imidlertid klart: Kina styres af en autoritær regering. I demokratiske stater såsom Europa kan det være en smule mere vanskeligt at indføre visse sikkerhedstiltag. Der er dog én ting, der står klart, og det er, at vi alle har et individuelt ansvar.

Vi har alle et ansvar for en rettidig udfladning af coronavirus-kurven

En udfladning af coronavirus-kurven er uden tvivl i vores alles hænder. Der er også andre ting, vi skal sørge for, udover ordentlig håndhygiejne og at holde en passende afstand til hinanden.

Vores borgerlige ansvar indebærer, at vi maksimerer plejen for de mest sårbare personer i samfundet, der er i risikogruppen. Vi skal være særligt opmærksomme på de ældre samt personer med kroniske sygdomme.

Mange kulturer er naturligt meget tætte. Mange steder er det helt naturligt at kramme, kysse og give hånd, når man hilser på hinanden. Vi er sociale væsener, og vi elsker at bruge tid sammen med venner og familie. Men lige nu er det tid til at indføre ekstreme sikkerhedsforanstaltninger

Vi er nødt til at forebygge for at beskytte og begrænse vores bevægelser og kontakt til andre, så vi kan gøre denne pandemi mere håndterbar, så den kan overvindes. COVID-19 har i skrivende stund smittet mere end 162,000 mennesker, og mere end 6000 mennesker er afgået ved døden.

Vi skal alle huske på, at jo langsommere smitten spredes, des bedre vil sundhedssystemerne kunne håndtere det. Vi skal sætte vores lid til sundhedspersonalet, samtidig med at vi alle opfører os på en ansvarlig og moden måde i samfundet.

Det er usikre tider, vi går i møde, så det er derfor nu, vi skal vise os fra vores bedste side. Vi kan overkomme denne tid, og det hele begynder med os selv!