psykologi

Somatoforme lidelser: Symptomer og behandling

Somatoforme lidelser kaster lys over vanskeligheden ved at adskille de effekter, som kroppen og sindet har på en persons helbred. Den stærke forbindelse mellem disse to dimensioner forhindrer diagnosticering og behandling af denne type sygdom.

Cialdinis kendte overtalelsesteknikker

Overtalelse er den sociale indflydelse på overbevisninger, attitude, intentioner, motivationer og adfærd. Det er en form for manipulering baseret på engagement, der kan ændre tanker og adfærd. Overtalelsesteknikker bruger ord til at påvirke andre mennesker og opnå en ønsket ændring.

Sygelig skyldfølelse og dets fælde

Skyldfølelse er egentlig en sund følelse. Selvom det skaber ubehag, er det en mekanisme, der hænger sammen med selvkritik. Der er dog tilfælde, hvor selvbebrejdelsen krydser grænsen for, hvad der er acceptabelt og bliver til sygelig skyldfølelse.

Misforståelser om traumer

Der er stadig mange misforståelser om traumer, selvom folk ved meget om dette fænomen. Mennesker er sårbare, men nogle gange kan vi glemme, hvor udholdende vi kan blive. Som Viktor Frankl engang sagde, er det helt normalt at have en…

Traumer: Den uåbnede Pandoras æske

Livet er som et eventyr, men mange handlinger bliver forstyrret af oplevelser, der ender med at forvandle sig til et traume (eller flere traumer). De sker bare, mens livet går videre. Ingen forbereder dig på et eventuelt traume, gør de?

Optimisme og sundhed – hænger de sammen?

Optimistiske mennesker plejer at håndtere deres problemer mere effektivt. De har en stor tro på, at de kan klare alt på trods af modgang, de giver sjældent op, og de har generelt en mere proaktiv tilgang til alt. De fokuserer på,…

Kroniske smerter hos børn: En overset sygdom

Smerte er en oplevelse, der er ligeså kompleks, som den er personlig, og derfor er der brug for stor omsorg og kommunikation som svar på patientens behov. Men når vi ser kroniske smerter hos børn (pædiatriske kroniske smerter), kan kommunikationen være…

Kurt Lewin og udviklingen af feltteori

Nogle år tilbage, før der var en gren af ​​psykologi kaldet socialpsykologi, så folk vores adfærd som intet andet end reaktioner. Behaviorisme var den populære teori på det tidspunkt, og forskerne brugte den til at forsøge at forklare vores adfærd.…

Lær dig selv bedre at kende med tidslinjeteknikken

Psykologien bruger mange forskellige teknikker og redskaber under terapeutiske processer. Tidslinjeteknikken er én af dem. Den bruges til at opnå forståelse og viden om sig selv. Selvom teknikken har et humanistisk og systematisk perspektiv, bruger alle typer psykologer den, fordi den kan…

Det ubevidstes manifestationer i hverdagen

Sigmund Freud, psykoanalysens fader, lagde mærke til fænomener, som andre forskere, på samme tid, ikke havde opdaget. En af dem var det ubevidstes manifestationer i hverdagen. Han skrev bogen The Psychopathology of Everyday Life, hvori han beskrev sine observationer.

Modepsykologi: Hvad siger dit tøj om dig?

Du behøver ikke elske mode for at forstå, at der er en sammenhæng mellem den måde, vi ser ud på, og den måde andre opfatter os på. Det kaldes modepsykologi. Tøj er altid en af de ting, vi analyserer, når…

7 tegn på at du er en selvdestruktiv person

I teorien søger vi alle glæde, og alle vores handlinger har dette mål. Reelt set følger mange mennesker ikke denne teori. Stik modsat. Uden at vide hvorfor, gør de ting, der skader dem. Vi taler om en selvdestruktiv person.

Det spektakulære ved et begavet barns hjerne

Et begavet barns hjerne har sine fordele, men også sine begrænsninger. Disse børn behandler information hurtigt, har stor analytisk evne og et sofistikeret, kritisk øje. De opnår dog ikke altid deres fulde potentiale eller udvikler et stærkt nok sind til at…

Selvødelæggende personlighedsforstyrrelse

Nogle få psykologer fremsatte i 1987 selvødelæggende personlighedsforstyrrelse (også kendt som masochistisk personlighedsforstyrrelse) som en ny kategori af personlighedsforstyrrelser til at blive inkluderet i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-III-R).